Анксиолитические засобу
Синоніми: Dehydrobenzperidol, Droleptan, Inapsin, R-4749. Білий з жовтуватим відтінком порошок, малорастворимый у воді. Форма випуску: флакони по 10 мол 0,25% розчину (2,5 мг в 1 мол). Дія. Має складний механізм дії, природа якого остаточно не з'ясована. Уважають, що порушує проведення імпульсів у таламо-гіпоталамусі, ретикулярній формації за рахунок адренергической блокади й прискорення інактивації катехоламинов.

Можливо, конкурентно захоплює рецептори ГАМК і утворить монослой на клітках адренергических синапсов постсинаптических мембран у таламо-гіпоталамусі, знижуючи їхній поверхневий натяг. Це веде до стійкого порушення проникності даних мембран і проведенню імпульсів до центральних апаратів мозку (К. С. Раєвський, 1969; Edmonds-Seal і ін., 1970). Після введення дроперидола розвиваються психічна індиферентність, малорухомість, свідомість при цьому не порушується.

Препарат потенціює дія наркотиків і анальгетиків; робить досить сильне противорвотное, протишокове й адренолитическое дія. По противорвотной активності в 800 разів перевершує аминазин, по протишоковому ефекті - в 16 разів, а по адренолитическому - в 5 разів сильніше його. Малотоксичен. Не гнітить подихи й діяльності серцево-судинної системи

Рідко викликає ускладнення. Максимальна дія при внутрішньовенному введенні в дозі 0,5 мг/кг відзначається через 20 хв і триває до 3 годин, а при внутрім'язовому - через 30-40 хв і триває до 8 годин (Т. М. Дарбинян, 1967, 1969). Руйнується в печінці й до 10% виводиться через бруньки в незміненому виді

Показання. Препарат уводять у перед- і післяопераційному періодах для попередження шоку, блювоти, потенцирования знеболюючих засобів, а також як знеболюючий засіб для виконання різних операцій, хірургічних маніпуляцій при інструментальних методах дослідження, інфаркті міокарда, важких приступах стенокардії, для попередження й зняття психомоторного порушення

Спосіб застосування й дози. Дроперидол уводять під шкіру, у м'язи, вену. Доза залежить від переслідуваної мети, виду наркозу, стану хворого. Звичайно для премедикации, попередження шоку, при хірургічних маніпуляціях уводять 1-3 мол 0,25% розчину внутрівенно або 2-4 мол внутримышечно; часто комбінують із фентанилом: 1-2 мол цих препаратів уводять внутрівенно за 20-45 хв до початку операції
Фармакотерапія
Нейролептические засобу Ці фармакологічні речовини роблять складна й різноманітна дія на функції центральної й периферичної нервової системи. Раніше їх називали нейроплегиками. Термін "нейроплегия" (від...
М'язові релаксанти Речовини, здатні знижувати тонус поперечнополосатых м'язів аж до їхнього повного паралічу, одержали назву миорелаксантов, або курареподобных засобів. Кураре, або стрельный отрута, здавна залучав...
Інше
ЭДО электронный документооборот

Контактні дані
Київ, Академіка Скрябіна вул., 25
Телефон: +38 (044) 797 45 54
Телефон: +38 (044) 707 11 54
Класифікація знеболюючих засобів Біль був основною перешкодою на шляху розвитку хірургічної науки. Ще із древніх часів лікарі намагалися перебороти болючий бар'єр, особливо при хірургічних втручаннях, тому що хворий гинув від травматичного шоку. На перших етапах розвитку...
Неінгаляційні наркотичні засоби Препарати цієї групи вводять в організм, минаючи дихальні шляхи. У зв'язку із цим розрізняють наступні види неінгаляційного наркозу: внутрішньовенний, внутріартеріальний, внутрім'язовий, підшкірний, внутрікишковий, або ректальний, внутрікістковий...
Анксиолитические засобу
Синоніми: Dehydrobenzperidol, Droleptan, Inapsin, R-4749. Білий з жовтуватим відтінком порошок, малорастворимый у воді. Форма випуску: флакони по 10 мол 0,25% розчину (2,5 мг в 1 мол). Дія. Має складний механізм дії, природа якого остаточно не з'ясована. Уважають, що порушує проведення імпульсів у таламо-гіпоталамусі, ретикулярній формації за рахунок адренергической блокади й прискорення інактивації катехоламинов.

Можливо, конкурентно захоплює рецептори ГАМК і утворить монослой на клітках адренергических синапсов постсинаптических мембран у таламо-гіпоталамусі, знижуючи їхній поверхневий натяг. Це веде до стійкого порушення проникності даних мембран і проведенню імпульсів до центральних апаратів мозку (К. С. Раєвський, 1969; Edmonds-Seal і ін., 1970). Після введення дроперидола розвиваються психічна індиферентність, малорухомість, свідомість при цьому не порушується.

Препарат потенціює дія наркотиків і анальгетиків; робить досить сильне противорвотное, протишокове й адренолитическое дія. По противорвотной активності в 800 разів перевершує аминазин, по протишоковому ефекті - в 16 разів, а по адренолитическому - в 5 разів сильніше його. Малотоксичен. Не гнітить подихи й діяльності серцево-судинної системи

Рідко викликає ускладнення. Максимальна дія при внутрішньовенному введенні в дозі 0,5 мг/кг відзначається через 20 хв і триває до 3 годин, а при внутрім'язовому - через 30-40 хв і триває до 8 годин (Т. М. Дарбинян, 1967, 1969). Руйнується в печінці й до 10% виводиться через бруньки в незміненому виді

Показання. Препарат уводять у перед- і післяопераційному періодах для попередження шоку, блювоти, потенцирования знеболюючих засобів, а також як знеболюючий засіб для виконання різних операцій, хірургічних маніпуляцій при інструментальних методах дослідження, інфаркті міокарда, важких приступах стенокардії, для попередження й зняття психомоторного порушення

Спосіб застосування й дози. Дроперидол уводять під шкіру, у м'язи, вену. Доза залежить від переслідуваної мети, виду наркозу, стану хворого. Звичайно для премедикации, попередження шоку, при хірургічних маніпуляціях уводять 1-3 мол 0,25% розчину внутрівенно або 2-4 мол внутримышечно; часто комбінують із фентанилом: 1-2 мол цих препаратів уводять внутрівенно за 20-45 хв до початку операції